164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА I СРОК НА 2020/21 УЧ. ГОД

29.09.2020

Уважаеми ученици,

Условията и сроковете за получаване на стипендии за първия срок на 2020/21 учебна година можете да намерите в Заповедта на директора ТУК

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ - 23.10.2020 г.

Заявления за стипендии:

За отличен успех: попълва се онлайн формуляр, изпратен на пощите в Office 365

За подпомагане на достъпа до образование - попълва се на хартия Приложение 2

За ученици с трайни увреждания >=50%: попълва се на хартия  Приложение 3

За ученици без двама родители: попълва се на хартия Приложение 4

Пълният текст на училищните Правила за отпускане на стипендии можете да намерите в сайта в раздел "за учениците", "Стипендии" - ТУК

В. Лозанов, председател на комисията за стипендии