164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА 2020/21 УЧ. ГОД.

09.07.2020

Уважаеми бъдещи ученици на Испанската гимназия,

Документите за записване на новоприетите ученици са:

  1. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
  2. Молба за записване - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя от училището при записването
  3. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се от училището се записването
  4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар) - може да се представи на по-късен етап
  5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар) - може да се представи на по-късен етап

Срокове за записване:

  • Първи етап - 14, 15, 16 юли 2020 г.  от 8.30 до 17.30 часа
  • Втори етап - 21, 22 юли 2020 г.  от 8.30 до 17.30 часа
  • Трети етап - 30 юли 2020 г. от 8.30 до 17.00 часа
  • След трети етап - при наличие на свободни места, при следния график:

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП!

          - 31 юли 2020 г. - обявяване на свободните места

          - 3 август 2020 г. от 8.30 до 16.30 ч. подаване на документи: оригинал на свидетелство за основно образование и служебна бележка за резултатите от изпитите.

          - комисия, определена със заповед на директора, класира учениците по бал в низходящ ред и изготвя протокол

          - след 17.00 часа на 3 август 2020 г. - обявяване на резултати от класирането

          - 4 август 2020 г. - записване

Директор: З. Йончева

**********************

Утвърденият държавен план прием  и балообразуване можете да видите ТУК

**********************

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки - 164ГПИЕ - втори етап

Данни от РУО СОФИЯ-ГРАД  към дата 20.07.2020 г.                                    

Паралелка

Минимален бал

Максимален бал

Пол

2561  Чужди езици - ИЕ интензивно АЕ

477.000 

477.000 

девойки

2564  Чужди езици - ИЕ интензивно ИтЕ

476.000 

476.000 

девойки

2562  Чужди езици - ИЕ интензивно ФЕ

465.000 

475.500 

девойки

2569  Чужди езици - ИЕ интензивно ПортЕ

463.000 

469.000 

девойки

2561  Чужди езици - ИЕ интензивно АЕ

451.500 

473.000 

младежи

2564  Чужди езици - ИЕ интензивно ИтЕ

427.500 

450.000 

младежи

2569  Чужди езици - ИЕ интензивно ПортЕ

426.500 

443.500 

младежи

2562  Чужди езици - ИЕ интензивно ФЕ

421.000 

448.000 

младежи

*************************

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки  - 164 ГПИЕ - първи етап

Данни от РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2020 г.                                  

Паралелка

Минимален бал

Максимален бал

Пол

2561  Чужди езици - ИЕ интензивно АЕ

477.500 

495.000 

девойки

2564  Чужди езици - ИЕ интензивно ИтЕ

474.500 

486.500 

девойки

2562  Чужди езици - ИЕ интензивно ФЕ

467.000 

483.500 

девойки

2569  Чужди езици - ИЕ интензивно ПортЕ

465.000 

494.000 

девойки

2561  Чужди езици - ИЕ интензивно АЕ

458.000 

482.000 

младежи

2564  Чужди езици - ИЕ интензивно ИтЕ

447.000 

482.500 

младежи

2569  Чужди езици - ИЕ интензивно ПортЕ

440.000 

477.500 

младежи

2562  Чужди езици - ИЕ интензивно ФЕ

429.500 

469.500 

младежи