164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2020-21 УЧ. ГОД.

03.07.2020

Актуализирана информация към 21.07.2020 г.

За учебната 2020/2021 учебна година - едно свободно място с втори ЧЕ Италиански за младеж в 10. клас

  1. МЯСТОТО СЕ ЗАЕМА СЛЕД КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ ОТ ИЗПИТИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК (ПИСМЕН И УСТЕН) И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - ИТАЛИАНСКИ (ПИСМЕН И УСТЕН) върху материала от 9. клас
  2. Състезателният бал се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за допускане до приравнителни конкурсни изпити
2. Удостоверение или ученическа книжка за завършен 9.КЛАС  през учебната 2019/2020 година

Забележки:

  • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
  • При наличие на разлики в учебните планове, учениците полагат приравнителни изпити  съгл. чл. 148, ал. 2 от ЗПУО

СРОКОВЕ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  до 28.08.2020 Г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:
- 8.09.2020 г. - испански език: 9.00 часа - писмен; 13.00 часа - устен

- 9.09.2020 г. - италиански език: 9.00 часа псимен; 13.00 часа - устен

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:10.09.2020 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  11.09.2020 г.

 

СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ

 

Директор: З. Йончева