164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

21.05.2020

Уважаеми зрелостници,

Информацията за държавните зрелостни изпити, която МОН оповестява при отчитане на извънредната обстановка е:

Заповед на министъра на образованието и науката за дати на задължителните зрелостни изпити и изпитите по желание № РД09-919/05.05.2020 г., публикувана на сайта на МОН

Сесия май-юни

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по:
* немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език,
химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г.,
начало 08,00 часа;
* математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
* биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало
08,00 часа;
* английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.

Инструктаж за зрелостника

Материал, който няма да се включи в зрелостните изпити

Инструктаж за квестора