164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ТЕМИ ЗА ЧАСА НА КЛАСА

07.04.2020

Уважаеми колеги, класни ръководители,

В сайта ни, в раздел "За учениците", подраздел "В помощ на обучението" има публикувани актуални материали и препратки, които можете да използвате за часа на класа:

Безопасен интернет

Моето първо работно място

Безопасност на движението

Защита при бедствия