Извънкласни дейности

Клуб "Млад художник"

Ръководител: Доротея Миланова

Членовете на клуба изработват поздравителни картички, украса за училищните празници и др.

Те изработват декорите и плакатите на театрлната група и отговарят за графичното оформление на училищния вестник.

С дейността си участниците в клуба допринасят за облагородяване училищната среда.

В галерията може да видите малка част от изработеното от младите художници.