164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Извънкласни дейности

Клуб „В епицентъра на науката“

Ръководител Стефка Китанова, учител по биология и химия

През учебната 2022/23 година дейностите бяха свързани основни с посещения на мероприятия, организирани от Съюза на учените в България (СУБ), Нов Български университет (НБУ), Лесотехническия университет (ЛТУ) и др.

  • участвахме в дейностите по време на Нощта на учените, организирана от СУБ – демонстрации и презентации в Софийския учниверситет "Св. Климент Охридски" (19-20 октомври 2022 г.)
  • посетихме Музея по минералогия и петрология на СУ "Св. Климент Охридски" (м. декември 2022 г.).
  • посетихме деня на отворените врани на Департамента по природни науки на НБУ, където участвахме в дискусии и демонстрации по теми, които вълнуват младите хора – екология, екологично образование и др. (април 2023 г.)
  • май 2023 г. взехме участие в Софийския фестивал на науката, както и имаше демонстрации в училище от млад учен (май 2023 г.)
  • посетихме деня на отворените врати на катедрата по ООС на ЛТУ и участвахме в определяне на животни, оползотворяване на отпадъци (юни 2023 г.)