164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Извънкласни дейности

Клуб по математика и лингвистика

Клуб "Математика и лингвистика" - ръководител Николина Арабаджиева, учител по математика

През учебната 2023/24 година изявиха желание да се занимават с математическа лингвистика 12 ученици (петима от 11 клас; петима от 10 клас и по един ученик от девети и от осми клас). Занятията на клуба се провеждаха в сряда. Основната цел бе да се развият умения на учениците за решаване на лингвистични задачи  и впоследствие те да вземат участие в националната олимпиада по математическа лингвистика и евентуално в други състезания, организирани от МОН или от съюза на математиците в България. По време на занятията участниците основно решаваха различни типове задачи, давани през годините в различните кръгове на олимпиадата, задачи от националното състезание по лингвистика, което се провежда всяка година и др. Освен това се запознаваха със спецификата на излагането на решението на отделните задачи.

В общинския кръг на олимпиадата се включиха 7 човека, като шестима от тях се класираха за областен кръг. И шестимата се явиха на областния кръг, а петима от тях успяха да се класират за национален кръг. В националния кръг, който се проведе от 19.04.2024г. до 21.04.2024г. в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас, взеха участие трима от класираните ученици (двама от 11 клас и една ученичка от осми клас). Останалите двама не успяха да се включат, тъй като бяха извън страната.

В националното състезание по лингвистика, което тази година се проведе в Пловдив, взеха участие двама ученици от клуба (от 11 клас).

Като цяло работата на клуба беше ползотворна за участниците, които показаха интерес към лингвистичните задачи и изградиха много добри умения за решаване на относително сложни задачи от различни области.

**************************************

През 2022/23 учебна година  с математическа лингвистика се занимаваха 10 ученици, като от тях трима бяха от десети клас, а останалите – от девети клас. 

Основната цел бе да се развият умения на учениците за решаване на лингвистични задачи и впоследствие учениците да вземат участие в националната олимпиада по математическа лингвистика и евентуално в други състезания, организирани от МОН или от съюза на математиците в България.

В клуба решавахме различни типове задачи - давани през годините в различните кръгове на олимпиадата и задачи от националното състезание по лингвистика. Участниците се запознаваха със спецификата на математическата лингвистика и записване на решението на отделните задачи.

В общинския кръг на олимпиадата се включиха 5 човека, като и петимата се класираха за областен кръг. От тях четирима се явиха на областния кръг, а една ученичка от 10 клас се класира за национален кръг и взе участие в него. 

В националното състезание по лингвистика, което тази година се проведе в София, взеха участие трима ученици от клуба.

Като цяло работата на клуба беше ползотворна за част от участниците, които изградиха много добри умения, представиха се относително успешно на олимпиадата и се породи траен интерес към математическата лингвистика.

*********************

Математическата лингвистика съчетава логика, езикови познания и подходи за анализ на чуждоезиков текст без да се познава съответния език.