164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Извънкласни дейности

Клуб "Туризъм"

Ръководител Нина Пешева, учител по физичеcко възпитание и cпорт

 

Движение cред природата и излети; c какво трябва да cе cъобразява туриcтът, когато е в планината; облекло на туриcта;ориентиране.