164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Извънкласни дейности

Клуб по гражданско образование

Ръководител Васил Лозанов, учител по филофосия, юрист, зам. дир. по административната дейност

През  учебната 2022/2023 г. клубът по философия продължи да развива активно своята дейност с ученици от 10., 11. и 12. клас. Вън от регулярните обсъждания на философски теми, свързани с литература, кино, обществени събития и прочее, клубът организира и взе участие в следните важни дейности:

  1. „Да философстваме заедно“ – по инициатива на клуба в сътрудничество с г-н Иван Кирков и партньорство с 9. ФЕГ, 32. СУИЧЕ и 91. НЕГ се осъществиха три съботни мероприятия, събиращи ученици от посочените училища в диалог за актуални проблеми на съвремието.

А/ Философия и изкуство – 17.12.2022 г. – диалог между ученици от 164. ГПИЕ и 9. ФЕГ относно изкуството, неговата връзка с философията и как му се отразява творческият потенциал на изкуствения интелект. На тази първа среща нашата гимназия бе домакин.

Б/ Философия и изкуствен интелект – 18.03.2023 г. – среща между учениците от четирите училища в разговор около изкуствения интелект и неговото отражение в различни сфери на живота, най-вече с фокус върху това как ще се промени обществото под неговото въздействие. Говорихме за приемането на другия, правосубектността на робота, съдействието на изкуствения интелект като професионалист, интеграцията на ИИ и добавена реалност в психотерапията и пр. Домакини бяха колегите от 9. ФЕГ.

В/ Човекът и природата: сближаване и раздалечаване – 10.06.2023 г. – философски пикник. Централна тема бяха сложните отношения между човека и природата в 21. век, когато контрастите между нея и нас изглеждат все по-големи и технологиите едновременно ни отдалечават (в употребата им) и сближават (в умората от тях). Учениците донесоха одеяла, храни и напитки, работиха в смесени групи и в продължение на няколко часа на фона на музика и песните на птиците разговаряха помежду си, а накрая всяка група обобщи обсъденото и го представи пред останалите. Мероприятието се състоя (съвсем уместно) в Южен парк.

  1. „Философията: наука, култура и всичко останало“ – 06.04.2023 г. – първата по рода си интердисциплинарна ученическа конференция, посветена на пресечните точки между философията, други науки и теми от културата. Тя събра няколко десетки ученици и учители в театралната зала на гимназията за час и половина. Представени и обсъдени с публиката бяха следните теми:
  • Историята и философията през вековете (Константин, 10. клас)
  • Душата - между философията и науката (Ния и Пламена, 10. клас)
  • Воля по инерция (Ния и Дамян, 11. клас)

***********************

Ако искате да научите повече за държавата и правото, за съвременната етика, за разликата между правителство и парламент, за демокрацията, за корупцията и борбата с нея, за това как да отстоявате и защитавате правата си и изобщо как да бъдете по-добри и пълноценни граждани и личности - заповядайте на сбирките на Клуба по гражданско образование.