Извънкласни дейности

Група за народни танци

Ръководител: Венера Найденова

Групата представя български народни танци от различни фолклорни области

В последните години групата участва във всички училищни тържества!