164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Извънкласни дейности

Клуб „Млад журналист“

Ръководител: Мария Cултанова, учител по български език и литература

Издават нашия „Малък училищен вестник“.

Отразяват значимите събития от живота в училището ни.

През 2022 - 2023 учебна година екипът, който работи върху броевете на вестника, е в състав: 

 • Гергана Конова, 10. б
 • Дарина Смиленова, 10. б
 • Радослав Славов, 10. б
 • Диляна Димчовска, 10. в
 • Калина Илиева, 10. в
 • Таня Манева, 10. в
 • Божидара Донева, 10. г
 • Елица Ангелова, 10. г
 • Мариела Калчева, 10. д
 • Мариян Кръчмаров, 10. д
 • Стояна Джакова, 11. б
 • Едит Дукова, 11. в
 • Любена Пиперкова, 11. в

Броевете можете да прочетете на следните адреси: 

брой 64/ ноември 2022 г.

брой 65/ декември 2022 г.

брой 66/ февруари 2023 г.
брой 67/ април 2023 г. брой 68/ май 2023 г.  

Кратко представяне на работата на клуба от ръководителя госпожа Мария Султанова:

В клуба участваха 13 ученици от 10. и 11. клас. През учебната година те публикуваха 5 броя на „Малък училищен вестник“ в електронен формат. В тях са отразени всички важни събития от живота на гимназията, представени са извънкласните дейности, проектите по Еразъм+, успехите на учениците, постигнати на олимпиади и състезания.

Процесът по подготовката на всеки брой даде възможност на учениците да се сприятелят, да обсъждат и спорят по различни теми, да си разпределят работата, да спазват срокове. Целта на екипа, от една страна, беше всеки от училищната общност да открие нещо интересно и полезно за себе си, а от друга – вестникът да се превърне в своеобразен архив на всичко, което се случва в гимназията. Бяха направени анкети с учениците за любимите им книги и филми, много полезна беше информацията за предлаганите от училището профили в 11. и 12. клас. Чрез интервюта читателите на вестника се запознаха с някои от най-талантливите ученици и учители в гимназията. Беше организирана и среща с писателя Георги Бърдаров. Екипът на вестника отрази всеки празник в гимназията.

В процеса на създаване на всеки брой учениците развиха своите умения за работа в екип, творческите си заложби и не на последно място – езиковата си култура. Благодарение на участието си в клуба те реализираха своите идеи за ново графично оформление на вестника, въведоха нови рубрики и приеха като своя мисия вестникът да бъде медията 164. ГПИЕ.

 

***********************

В архив, ето някои от по-старите броеве на вестника:

Брой 50/ май 2018 г.      Брой 49/ април 2018 г.     Брой 48/ февруари 2018 г.

Началото на вестника е поставено от госпожа Теодора Маринова, дългогодишен учител по български език и литература в гимназията.

След това младите журналисти ръководи госпожа Радостина Койчева, учител по български език и литература.

През 2018/2019 година вестникът се ръководи от госпожа Юлия Димитрова, учител по испански език и литература.