164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Награди и успехи

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАЦИ ЗА КАЧЕСТВО ЗА eТwinning проекти

04.11.2019

eТwinning проектите на госпожа Ирина Аламанова и Рая Данон съвместно с партньорите от европейски училища бяха високо оценени на европейско ниво!

Те получиха Евопейски знак за качество, което е високо признание не само за труда на българските ученици и учители, но и на европейските им партньори! Съвместни дейности, работа в екип, обмен на идеи и общи продукти са сред показателите, които се оценяват при  работата eТwinning пространството!

По проектите работиха ученици от осми, десети и единадесети клас. Част от проектите бяха свързани с теми от програмата по испански език и литература.

Проектите най-напред бяха оценени от Националната Агенциа и ЦРЧР иполучиха национални знаци за качество!

Разнообразни дейности за учене и затвърждаване на знания по испански език и литература, опознаване на нови страни и култури, създаване на нови приятелства са сред положителните страни на работата във виртуалното пространство, а също са и добър пример за интересни дейнсти в класната стая!

Поздравления за всички ученици, работили по тези проекти и за ръководителите им госпожа Ирина Аламанова и Рая Данон!