ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Седмично разписание - XI клас, I срок, I вариант

XI клас - първи срок - първи вариант 2014/15 год.

I вар. XI клас
А Б В Г Д

ПОНЕДЕЛНИК

1          
2          
3          
0  

исп.език

технологии

химия

БЕЛ

1

БЕЛ

англ.език

физика

ФВС

философия

2

англ.език

технологии

исп.език

физика

ФВС

3

технологии

физика

англ.език

исп.език

порт.език

ВТОРНИК

 

1          
2          
3          
0

исп.език

СИП-математика

1

ФВС

биология

история

фр.език

география

2

история

математ.

БЕЛ

география

биология

3

химия

БЕЛ

исп.език

биология

исп.език

СРЯДА

 

1          
2          
3          
0 ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК
1

физика

англ.език

химия

история

математ.

2

англ.език

химия

ФВС

БЕЛ

исп.език

3

БЕЛ

ФВС

англ.език

исп.език

химия

ЧЕТВЪРТЪК

 

1          
2          
3          
0

СИП-математика

1

математ.

история

исп.език

технологии

исп.език

2

исп.език

БЕЛ

биология

фр.език

физика

3

биология

исп.език

БЕЛ

математ.

технологии

ПЕТЪК

 

1          
2          
3          
0      

 

 
1

география

исп.език

англ.език

БЕЛ

история

2

англ.език

география

математ.

исп.език

БЕЛ

3

исп.език

англ.език

география

философия

порт.език


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014Сайтът е създаден от Стефан Димитров