ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Седмично разписание - 11-ти клас, II срок, I вариант

  От 5.02.2014 г.

I вариант XI клас
А Б В Г Д
ПОНЕДЕЛНИК 1 исп.език технологии англ.език БЕЛ исп.език
2 технологии англ.език БЕЛ исп.език ФВС
3 англ.език исп.език философия ФВС химия
0       химия история
1          
2          
3          
ВТОРНИК 1 БЕЛ химия история Фр.език биология
2 физика БЕЛ химия технологии порт.език
3 философия история ФВС исп.език математика
0 ФВС   исп.език СИП МАТ
1          
2          
3          
СРЯДА 1 математика англ.език исп.език физика исп.език
2 англ.език исп.език БЕЛ Фр.език порт.език
3 исп.език математика физика биология БЕЛ
0 ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК
1          
2          
3          
ЧЕТВЪРТЪК 1 исп.език ФВС англ.език БЕЛ исп.език
2 химия география исп.език история технологии
3 история философия география исп.език физика
0   биология СИП МАТ  
1          
2          
3          
ПЕТЪК 1 БЕЛ исп.език математика философия порт.език
2 англ.език БЕЛ биология математика философия
3 биология физика технологии Фр.език БЕЛ
0          
1          
2          
3          

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014Сайтът е създаден от Стефан Димитров