ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Седмично разписание - XI клас, I срок, I вариант

XI клас - първи срок - първи вариант 2014/15 год.

I вар. XI клас
А Б В Г Д
ПОНЕДЕЛНИК 1          
2          
3          
0   исп.език технологии химия БЕЛ
1 БЕЛ англ.език физика фвс философия
2 англ.език технологии исп.език физика фвс
3 технологии физика англ.език исп.език порт.език
ВТОРНИК 1          
2          
3          
0 исп.език СИП-математика
1 фвс биология история фр.език география
2 история математ. БЕЛ география биология
3 химия БЕЛ исп.език биология исп.език
СРЯДА 1          
2          
3          
0 ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК
1 физика англ.език химия история исп.език
2 англ.език химия фвс БЕЛ математ.
3 БЕЛ фвс англ.език исп.език химия
ЧЕТВЪРТЪК 1          
2          
3          
0 СИП-математика
1 математ. история исп.език фр.език исп.език
2 исп.език БЕЛ биология технологии физика
3 биология исп.език БЕЛ математ. технологии
ПЕТЪК 1          
2          
3          
0          
1 география исп.език англ.език БЕЛ история
2 англ.език география математ. исп.език БЕЛ
3 исп.език англ.език география философия порт.език
  Третият час по физическо възпитание за спортни дейности на открито се провежда като модул туризъм.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014Сайтът е създаден от Стефан Димитров