ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Седмично разписание - XI клас, I вариант

 2014/15 учебна година

I вар.  11 клас
А Б В Г Д
ПОНЕДЕЛНИК 1 технологии физика англ. език исп. език порт. език
2 англ. език технологии исп. език физика ФВС
3 БЕЛ англ. език физика ФВС философия
0   исп. език   химия БЕЛ
1          
2          
3          
ВТОРНИК 1 химия БЕЛ история биология исп. език
2 история биология БЕЛ фр. език география
3 ФВС математика исп. език география биология
0 исп. език     СИП МАТ
1          
2          
3          
СРЯДА 1 БЕЛ англ. език биология исп. език химия
2 биология ФВС философия БЕЛ математика
3 англ. език химия ФВС история исп. език
0 ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК
1          
2          
3          
ЧЕТВЪРТЪК 1 философия исп. език БЕЛ математика технологии
2 исп. език БЕЛ химия фр. език исп. език
3 математика история исп. език технологии физика
0 СИП МАТ технологии    
1          
2          
3          
ПЕТЪК 1 исп. език философия англ. език исп. език БЕЛ
2 англ. език исп. език математика БЕЛ порт. език
3 физика англ. език география философия история
0          
1          
2          
3          

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров