ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Приемни изпити:

2014/2015 учебна година:

Приемът в гимназията ще бъде извършен съгл. Наредба № 11 / 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, с полагане на изпити по:
1. Тест по български език и литература - 21 май 2014 г.
2. Тест по математика - 23 май 2014 г.

Документите за кадидатстване се подават в училища-гнезда, определени от РИО на МОН.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Необходими документи:

След 7-ми клас:

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СЛЕД VII КЛАС УЧЕНИЦИ:

1. Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Характеристика на ученика, издадена от училището, в което се е обучавал

4. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в гимназията!/
5. Здравен картон
6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

7. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

След 8-ми клас:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителните конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2013/2014 г.
Забележка: Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РИО София-град.

Прием след 7-ми клас:


Балообразуващи предмети от Удостоверението за VII клас:
1. Български език и литература
2. Математика

Паралелки:
Всички паралелки в гимназията са с профил чуждоезиков-испански език
Две паралелки с профил Испански език и английски език ИЕ/АЕ.
Две паралелки с профил Испански език и френски език ИЕ/ФЕ.
Една паралелка с профил Испански език и португалски език ИЕ/ПЕ.

За учебната 2014/2015 година най-ниският състезателен бал (след I класиране) e:


за момичета : ИЕ/АЕ 34.388, ИЕ/ФЕ 34.238, ИЕ/ПЕ 34.088
за момчета : ИЕ/АЕ 33.526, ИЕ/ФЕ 33.188, ИЕ/ПЕ 32.964


Най-ниският състезателен бал след ІІ класиране:

за момичета: ИЕ/АЕ 34.238, ИЕ/ФЕ 34.126, ИЕ/ПЕ 34.050

за момчета: ИЕ/АЕ 33.038, ИЕ/ФЕ 32.774, ИЕ/ПЕ 32.664

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ІІ КЛАСИРАНЕ:
 
1 МЯСТО ЗА МОМЧЕ ЗА ПРОФИЛ ИСПАНСКИ ЕЗИК/ФРЕНСКИ ЕЗИК
1 МЯСТО ЗА МОМИЧЕ ЗА ПРОФИЛ ИСПАНСКИ ЕЗИК/ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК
 
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА!

Най-ниският състезателен бал на ІІІ класиране:

за момичета: ИЕ/ПЕ: 33.488

за момчета:  ИЕ/ФЕ: 31.138

СЛЕД КРАЯ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ВСИЧКИ МЕСТА В ГИМНАЗИЯТА СА ЗАПЪЛНЕНИ.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ПРИЕТИ И ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС УЧЕНИЦИ!


ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 година, утвърден със заповед на началника на РИО София-град  №РД 30-1/11.04.2014 г.:

5 ПАРАЛЕЛКИ - 140 УЧЕНИЦИ: 
70 ДЕВОЙКИ, 70 МЛАДЕЖИ


ИЕ/АЕ: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ 

ИЕ/ФЕ: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ

ИЕ/ПЕ: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ

 

Записване

I ЕТАП :    27 ЮНИ - 1 ЮЛИ 2014 Г. /ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА/

II ЕТАП :    7 - 9 ЮЛИ 2014 Г. /ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА/ 

III ЕТАП :   18 И 21 ЮЛИ 2014 Г.  /ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА/

 

При наличие на свободни места след III етап в гимназията се подават следните документи:
1. Молба по образец на 164 ГПИЕ
2. Удостоверение за завършен VII клас - оригинал
3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал

 

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА :ДО 22 ЮЛИ 2014 Г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :  23 ЮЛИ 2014 Г. /ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА/

КЛАСИРАНЕ и ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : 24 ЮЛИ 2014 Г.

ЗАПИСВАНЕ : 24 ЮЛИ 2014 Г.

 

 

 ПРИЕМ  СЛЕД VІІІ КЛАС:

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

за ІХ клас: 3 места с ІІ чужд език френски

за Х клас: 1 място с ІІ чужд език английски, 1 място с ІІ чужд език френски

за ХІ клас: 1 място с ІІ чужд език английски, 1 място с ІІ чужд език португалски

за ХІІ клас: 1 място с ІІ чужд език португалски

 


Условия:
Свободните места за ученици след VIII клас се обявяват в РИО на МОН и в сградата на гимназията. Посочва  се срокът за подаване на документи и датите за приравнителните конкурсни изпити.
Документи за кандидатстване:
1. Молба за допускане до приравнителните конкурсни изпити
2. Удостоверение или ученическа книжка за завършен предходен клас през настоящата учебна година
Забележка: Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РИО София-град.

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15 ЮЛИ 2014 Г. - 28 АВГУСТ 2014 Г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:
- Испански език /писмен/ - 2 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.
- Испански език /устен/ - 3 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

- ІІ чужд език /писмен/- 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

- ІІ чужд език /устен/ - 5 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 8 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ: 8 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК-, КАНЦЕЛАРИЯ, IV ЕТАЖ

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014Сайтът е създаден от Стефан Димитров